Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dobře chránit přírodu vyžaduje co nejlépe ji znát . Jedním z příjemných způsobů , jak se o přírodě naší vlasti hodně dovědět , je vydat se po naučných stezkách.

Dobře chránit přírodu vyžaduje co nejlépe ji znát .  Jedním z příjemných  způsobů , jak se o přírodě naší vlasti  hodně dovědět , je vydat se po naučných stezkách.  Vedou terénem chráněných území  a kromě přírodních zajímavostí  si často všímají i historických pozoruhodností . Po naučných stezkách nás vedou značky  a tabule s důležitými informacemi o území , kterým procházejí , a s obrázky význačných rostlin a živočichů žijících v okolí stezky .

         Čerpala  jsem z této literatury :   Turistický průvodce  Šumava
                                                              Miloslav Martan

          Doufám , že lidé si dají říct . Nebudou ničit tu krásu  kolem nás a my nebudeme muset zřizovat další chráněné krajinné oblasti . Člověk si od chvíle , kdy se stal nejúspěšnějším druhem na Zemi , začal přetvářet planetu podle svých představ , čímž samozřejmě ovlivnil  a dosud ovlivňuje život jejích zvířecích obyvatel . Po celá staletí jsme bezstarostně káceli stromy , zanášeli přírodu odpadky , vypouštěli do atmosféry jedovaté plyny , chytali a zabíjeli volně žijící zvířata a z moří a oceánů lovili obrovská množství ryb , aniž bychom si lámali hlavu s tím , jaké důsledky toto počínání přináší pro celou planetu . Teprve nedávno jsme si pomalu začali uvědomovat , že budeme-li všechny tyto  činnosti praktikovat ve stejné míře jako doposud , bude to zanedlouho znamenat zkázu pro Zemi i pro její obyvatele – včetně nás samotných .                                                                                        
         Chceme-li dnes tuto  , ke zkáze vedoucí cestu opustit , musíme nejprve změnit svůj postoj k životnímu prostředí naší Země a k jejím zvířecím spoluobyvatelům .